Skip to main content

Nynější předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ing. Robert Špalek, opakovaně informuje a vyzývá odbornou veřejnost k systematickému řešení rizikových a v minulosti plošně použitých prefabrikovaných střešních vazníků.

„Vzhledem k závažnosti situace, kdy by při dalším zřícení tohoto typu nosné konstrukce střechy mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, ČKAIT informovala o vzniklé situaci státní správu. Z následného jednání mezi MMR a ČKAIT vznikla dohoda o pomoci ze strany Komory na řešení vzniklého problému.“

„Je nám jasné, že se v uvedeném problému jedná o finančně i organizačně náročnou činnost, nicméně je nutné vzít v úvahu, že pokud se zatím obě dvě zmiňované havárie obešly bez ztráty lidských životů, příště tomu může být jinak.“

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.