24. března, 2019
Featured Image

Opakovaná výzva ČKAIT – havárie betonových vazníků

Nynější předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ing. Robert Špalek, opakovaně informuje a vyzývá odbornou veřejnost k systematickému řešení rizikových a v minulosti plošně použitých prefabrikovaných střešních vazníků.

"Vzhledem k závažnosti situace, kdy by při dalším zřícení tohoto typu nosné konstrukce střechy mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, ČKAIT informovala o vzniklé situaci státní správu. Z následného jednání mezi MMR a ČKAIT vznikla dohoda o pomoci ze strany Komory na řešení vzniklého problému."

"Je nám jasné, že se v uvedeném problému jedná o finančně i organizačně náročnou činnost, nicméně je nutné vzít v úvahu, že pokud se zatím obě dvě zmiňované havárie obešly bez ztráty lidských životů, příště tomu může být jinak."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Rybná 716/24
Praha 1 - Staré město
110 00

D&B DUNS: 496 594 162
DIČ / VAT: CZ 09341978
Datová schránka: 9yidyas

Copyright © 2022 Rada Building s.r.o.