Červen 23, 2021

Konference Ocelové konstrukce 2021

Společnost Rada Building 23. června 2021 prezentovala na již v pořadí 13. konferenci Ocelové Konstrukce, pořádané společností KONSTRUKCE Media, vydavatel časopisů Konstrukce, All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice.

Prezentace se týkala rizikových betonových předpjatých vazníků, celospolečenského rozsahu této problematiky a komplexního řešení patentovaného firmou Rada Building.

Článek o přednášce Rada Building na konferenci vyšel na webu časopisu Konstrukce.

Článek je ke stažení zde.

Samotnou prezentaci Rada Building z konference Ocelové Konstrukce 2021 naleznete ke stažení zde.

Děkujeme za pozvání a příležitost nadále přispívat k řešení celospolečenského problému rizikových konstrukcí a staveb.

Květen 20, 2021

Rozhovor pro časopis Konstrukce – náhlé kolapsy konstrukcí

Časopis Konstrukce publikoval ve svém nejnovějším tištěném vydání rozsáhlý rozhovor s Rada Building o náhlých kolapsech konstrukcí.
Dočtete se vše od historie, přes celospolečenský rozsah, až po řešení této problematiky.

Odkaz na online článek naleznete zde.

Časopis KONSTRUKCE je prestižním dvouměsíčníkem o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Publikuje ho KONSTRUKCE Media, společnost která také vydává časopisy All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení rizikových konstrukcí.

Spravujete nebo vlastníte objekt s rizikovými typy vazníků? Kontaktujte nás.

Duben 9, 2021

Článek časopis Stavebnictví duben 2021 (3/4)

Rada Building a časopis Stavebnictví publikovali ve spolupráci s pracovníky Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava třetí ze série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku se setkáte se souhrnem zkušeností ze stavebně-technických průzkumů a diagnostických prací.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo duben 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Březen 11, 2021

Článek časopis Stavebnictví březen 2021 (2/4)

Ve spolupráci s časopisem Stavebnictví publikovala firma Rada Building v pořadí již druhý ze článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. Tento článek se věnuje prvotním zásadám praktického řešení tj. kontrolní prohlídky a rizikové faktory.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo březen 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Únor 6, 2021

Článek časopis Stavebnictví leden – únor 2021 (1/4)

Společnost Rada Building publikovala ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Hejlem (ASK Projekt s.r.o.) v lednovém výdání časopise Stavebnictví článek "Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků ".

Je to první z připravované série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku jsou shrnuté informace o kolapsech dodatečně předpjatých železobetonových vazníků a jejich praktická identifikace.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo leden - únor 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Leden 9, 2021

Členství – Česká rada pro šetrné budovy

Od roku 2020 je Rada Building členem České rady pro šetrné budovy - Czech Green Building Council (CZGBC.org).

Tato organizace podporuje novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Udržitelnost je v DNA Rada Building od samého vzniku.

Není udržitelná taková stavba, která se zdemoluje a postaví lépe. Udržitelná je stavba, která se nemusí bourat a které lze prodloužit životnost o další dékady.

Prodloužení životnosti staveb na konci životního cyklu se šetří řádově množství emisí, které by se redevelopmentem tvořili. Od často opomíjené tvorby nerecyklovatelného odpadu, po těžký transport a kompletní uhlíkovou stopu nové stavby.

Pro více informaci ohledně udržitelnosti a prodloužení životnosti staveb nás kontaktujte.

Říjen 17, 2020

Článek Z+i – Proč padají předpínané příhradové vazníky

Společnost Rada Building se dlouhodobě zabývá problematikou havarijních stavů konstrukcí. Na toto téma publikoval Ing. Michal Drahorád (vedoucí aktivu Statika a člen Představenstva ČKAIT) pro Z+i v říjnu 2020 článek "Proč padají předpínané příhradové vazníky?"

Z+i pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Březen 24, 2019

Opakovaná výzva ČKAIT – havárie betonových vazníků

Nynější předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ing. Robert Špalek, opakovaně informuje a vyzývá odbornou veřejnost k systematickému řešení rizikových a v minulosti plošně použitých prefabrikovaných střešních vazníků.

"Vzhledem k závažnosti situace, kdy by při dalším zřícení tohoto typu nosné konstrukce střechy mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, ČKAIT informovala o vzniklé situaci státní správu. Z následného jednání mezi MMR a ČKAIT vznikla dohoda o pomoci ze strany Komory na řešení vzniklého problému."

"Je nám jasné, že se v uvedeném problému jedná o finančně i organizačně náročnou činnost, nicméně je nutné vzít v úvahu, že pokud se zatím obě dvě zmiňované havárie obešly bez ztráty lidských životů, příště tomu může být jinak."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Prosinec 8, 2018

Článek – Stavebnictvi3000.cz – komentář k tiskové konferenci ČKAIT 12/2018

Stavební portál Stavebnictvi3000.cz infomoval o tiskové konferenci ČKAIT ze dne 6. prosince 2018. Dovolujeme si vyzdvihnout výňatek z diskuze zasedajících představitelů odborné veřejnosti:

"V následující diskusi oba statici uvedli, že havárie vyvolané oslabenou či postupně se oslabující statikou nic předem nesignalizují, nedávají o sobě vědět a kolaps přichází jakoby z ničeho nic. „Když se pak něco stane,“ říká prof. Křístek, „ztratí se statický výpočet.“

Diskuse se rychle stočila také ke kvalitě práce. „Když se odbude návrh nebo provedení zateplení domu, většinou se nic neděje a často to odhalí i laik. Ovšem poruchy statiky, jako je třeba zmíněná koroze ocelových lan, jsou časovanou náloží, o níž nikdo neví, že existuje, natož kdy exploduje.

Jiný diskutující navrhl, aby byly uveřejňovány statické havárie mezi nejširší veřejností a vnikla povinnost je podrobit důkladnému zkoumání různými odbornými ústavy a znalci. Výsledkem by byla široce pojatá databáze havárií a opatření k jejich předcházení, podobně jako v letectví."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Prosinec 5, 2018

Článek Aktualne.cz – „Zhroucení hrozí v Česku stovkám hal s ocelovou výztuží.“

Zpravodajský server Aktualne.cz informoval širokou veřejnost o rizikovosti prefabrikovaných předpjatých vazníků dříve plošně používaných k výstavbě hal.

"... problém s tímto dnes již nepoužívaným typem konstrukce v tom, že vyžadoval při montáži přísnou disciplínu. Při zanedbání důkladné izolace spár mezi částmi vazníku do něj časem začne zatékat, což pak vede ke korozi a ke zhroucení.

To nastává bez varování. "U této konstrukce prostě ten signál není, a jestliže dojde k takovému oslabení konstrukce, tak to zkrátka spadne," uvedl Špalek (nynější předseda ČKAIT).

"Diagnostika je komplikovaná, protože do nosné konstrukce se nedá zasahovat. Pokud se zjistí, že se ve stavbě rizikový typ vazníku nachází, je podle něj na místě preventivní zásah, protože pravděpodobnost závady je velká."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Prosinec 5, 2018

Tisková zpráva ČKAIT – Opakované havárie betonových předpínaných vazníků

V reakci na závažnou a opakovanou havárii předpjatých železobetonových střešních vazníků průmyslové haly v západních Čechách zveřejnila v prosinci 2018 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tuto tiskovou zprávu.

"Na základě opakované havárie je velmi pravděpodobné, že se uvedená technologická chyba může objevovat nejen v dalších vaznících téhož objektu, ale že může existovat též u dalších vazníků stejného typu na jiných objektech po celém území státu. Opakování kolapsu konstrukce ukázalo, že se jedná o opakovanou závadu, kterou je nutné řešit systémově."

Přednášku s více informacemi naleznete ke stažení zde. (vyhotovil nynější předseda ČKAIT - Ing. Robert Špalek)

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.