Featured Image
23. června 2021

Konference Ocelové konstrukce 2021

Společnost Rada Building 23. června 2021 prezentovala na již v pořadí 13. konferenci Ocelové Konstrukce, pořádané společností KONSTRUKCE Media, vydavatel časopisů Konstrukce, All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice. Prezentace se …
Featured Image
20. května 2021

Rozhovor pro časopis Konstrukce – náhlé kolapsy

Časopis Konstrukce publikoval ve svém nejnovějším tištěném vydání rozsáhlý rozhovor s Rada Building o náhlých kolapsech konstrukcí. Dočtete se vše od historie, přes celospolečenský rozsah, až po řešení této problematiky. Odkaz na online článek …
Featured Image
9. dubna 2021

Článek časopis Stavebnictví duben 2021 (3/3)

Rada Building a časopis Stavebnictví publikovali ve spolupráci s pracovníky Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava třetí ze série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku se setkáte se souhrnem zkušeností ze stavebně-technických průzkumů …
Featured Image
11. března 2021

Článek časopis Stavebnictví březen 2021 (2/3)

Ve spolupráci s časopisem Stavebnictví publikovala firma Rada Building v pořadí již druhý ze článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. Tento článek se věnuje prvotním zásadám praktického řešení tj. kontrolní prohlídky a rizikové faktory. Stavebnictví je …
Featured Image
6. února 2021

Článek časopis Stavebnictví leden – únor 2021 (1/3)

Společnost Rada Building publikovala ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Hejlem (ASK Projekt s.r.o.) v lednovém výdání časopise Stavebnictví článek "Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků ". Je to první z připravované série článků týkající se problematiky rizikových …
Featured Image
9. ledna 2021

Členství – Česká rada pro šetrné budovy

Od roku 2020 je Rada Building členem České rady pro šetrné budovy - Czech Green Building Council (CZGBC.org). Tato organizace podporuje novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od …
Featured Image
17. října 2020

Článek Z+i – Proč padají předpínané příhradové vazníky

Společnost Rada Building se dlouhodobě zabývá problematikou havarijních stavů konstrukcí. Na toto téma publikoval Ing. Michal Drahorád (vedoucí aktivu Statika a člen Představenstva ČKAIT) pro Z+i v říjnu 2020 článek "Proč padají předpínané příhradové vazníky?" …
Featured Image
24. března 2019

Opakovaná výzva ČKAIT – havárie betonových vazníků

Nynější předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ing. Robert Špalek, opakovaně informuje a vyzývá odbornou veřejnost k systematickému řešení rizikových a v minulosti plošně použitých prefabrikovaných střešních vazníků. "Vzhledem k závažnosti situace, kdy …
Featured Image
8. prosince 2018

Článek – komentář k tiskové konferenci ČKAIT 12/2018

Stavební portál Stavebnictvi3000.cz infomoval o tiskové konferenci ČKAIT ze dne 6. prosince 2018. Dovolujeme si vyzdvihnout výňatek z diskuze zasedajících představitelů odborné veřejnosti: "V následující diskusi oba statici uvedli, že havárie vyvolané oslabenou či postupně se oslabující …
Featured Image
5. prosince 2018

Článek – „Zhroucení hrozí v Česku stovkám hal s ocelovou výztuží.“

Zpravodajský server Aktualne.cz informoval širokou veřejnost o rizikovosti prefabrikovaných předpjatých vazníků dříve plošně používaných k výstavbě hal. "... problém s tímto dnes již nepoužívaným typem konstrukce v tom, že vyžadoval při montáži přísnou disciplínu. Při …
Featured Image
5. prosince 2018

Tisková zpráva ČKAIT – Opakované havárie předpínaných vazníků

V reakci na závažnou a opakovanou havárii předpjatých železobetonových střešních vazníků průmyslové haly v západních Čechách zveřejnila v prosinci 2018 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tuto tiskovou zprávu. "Na základě opakované …

Rybná 716/24
Praha 1 - Staré město
110 00

D&B DUNS: 496 594 162
DIČ / VAT: CZ 09341978
Datová schránka: 9yidyas

Copyright © 2022 Rada Building s.r.o.