8. prosince, 2018
Featured Image

Článek – komentář k tiskové konferenci ČKAIT 12/2018

Stavební portál Stavebnictvi3000.cz infomoval o tiskové konferenci ČKAIT ze dne 6. prosince 2018. Dovolujeme si vyzdvihnout výňatek z diskuze zasedajících představitelů odborné veřejnosti:

"V následující diskusi oba statici uvedli, že havárie vyvolané oslabenou či postupně se oslabující statikou nic předem nesignalizují, nedávají o sobě vědět a kolaps přichází jakoby z ničeho nic. „Když se pak něco stane,“ říká prof. Křístek, „ztratí se statický výpočet.“

Diskuse se rychle stočila také ke kvalitě práce. „Když se odbude návrh nebo provedení zateplení domu, většinou se nic neděje a často to odhalí i laik. Ovšem poruchy statiky, jako je třeba zmíněná koroze ocelových lan, jsou časovanou náloží, o níž nikdo neví, že existuje, natož kdy exploduje.

Jiný diskutující navrhl, aby byly uveřejňovány statické havárie mezi nejširší veřejností a vnikla povinnost je podrobit důkladnému zkoumání různými odbornými ústavy a znalci. Výsledkem by byla široce pojatá databáze havárií a opatření k jejich předcházení, podobně jako v letectví."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Rybná 716/24
Praha 1 - Staré město
110 00

D&B DUNS: 496 594 162
DIČ / VAT: CZ 09341978
Datová schránka: 9yidyas

Copyright © 2022 Rada Building s.r.o.