All Posts in Zprávy

Červen 23, 2021

Konference Ocelové konstrukce 2021

Společnost Rada Building 23. června 2021 prezentovala na již v pořadí 13. konferenci Ocelové Konstrukce, pořádané společností KONSTRUKCE Media, vydavatel časopisů Konstrukce, All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice.

Prezentace se týkala rizikových betonových předpjatých vazníků, celospolečenského rozsahu této problematiky a komplexního řešení patentovaného firmou Rada Building.

Článek o přednášce Rada Building na konferenci vyšel na webu časopisu Konstrukce.

Článek je ke stažení zde.

Samotnou prezentaci Rada Building z konference Ocelové Konstrukce 2021 naleznete ke stažení zde.

Děkujeme za pozvání a příležitost nadále přispívat k řešení celospolečenského problému rizikových konstrukcí a staveb.

Březen 24, 2019

Opakovaná výzva ČKAIT – havárie betonových vazníků

Nynější předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ing. Robert Špalek, opakovaně informuje a vyzývá odbornou veřejnost k systematickému řešení rizikových a v minulosti plošně použitých prefabrikovaných střešních vazníků.

"Vzhledem k závažnosti situace, kdy by při dalším zřícení tohoto typu nosné konstrukce střechy mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, ČKAIT informovala o vzniklé situaci státní správu. Z následného jednání mezi MMR a ČKAIT vznikla dohoda o pomoci ze strany Komory na řešení vzniklého problému."

"Je nám jasné, že se v uvedeném problému jedná o finančně i organizačně náročnou činnost, nicméně je nutné vzít v úvahu, že pokud se zatím obě dvě zmiňované havárie obešly bez ztráty lidských životů, příště tomu může být jinak."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Prosinec 5, 2018

Článek Aktualne.cz – „Zhroucení hrozí v Česku stovkám hal s ocelovou výztuží.“

Zpravodajský server Aktualne.cz informoval širokou veřejnost o rizikovosti prefabrikovaných předpjatých vazníků dříve plošně používaných k výstavbě hal.

"... problém s tímto dnes již nepoužívaným typem konstrukce v tom, že vyžadoval při montáži přísnou disciplínu. Při zanedbání důkladné izolace spár mezi částmi vazníku do něj časem začne zatékat, což pak vede ke korozi a ke zhroucení.

To nastává bez varování. "U této konstrukce prostě ten signál není, a jestliže dojde k takovému oslabení konstrukce, tak to zkrátka spadne," uvedl Špalek (nynější předseda ČKAIT).

"Diagnostika je komplikovaná, protože do nosné konstrukce se nedá zasahovat. Pokud se zjistí, že se ve stavbě rizikový typ vazníku nachází, je podle něj na místě preventivní zásah, protože pravděpodobnost závady je velká."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Prosinec 5, 2018

Tisková zpráva ČKAIT – Opakované havárie betonových předpínaných vazníků

V reakci na závažnou a opakovanou havárii předpjatých železobetonových střešních vazníků průmyslové haly v západních Čechách zveřejnila v prosinci 2018 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tuto tiskovou zprávu.

"Na základě opakované havárie je velmi pravděpodobné, že se uvedená technologická chyba může objevovat nejen v dalších vaznících téhož objektu, ale že může existovat též u dalších vazníků stejného typu na jiných objektech po celém území státu. Opakování kolapsu konstrukce ukázalo, že se jedná o opakovanou závadu, kterou je nutné řešit systémově."

Přednášku s více informacemi naleznete ke stažení zde. (vyhotovil nynější předseda ČKAIT - Ing. Robert Špalek)

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.