All Posts in Naše Publikace

Červen 23, 2021

Konference Ocelové konstrukce 2021

Společnost Rada Building 23. června 2021 prezentovala na již v pořadí 13. konferenci Ocelové Konstrukce, pořádané společností KONSTRUKCE Media, vydavatel časopisů Konstrukce, All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice.

Prezentace se týkala rizikových betonových předpjatých vazníků, celospolečenského rozsahu této problematiky a komplexního řešení patentovaného firmou Rada Building.

Článek o přednášce Rada Building na konferenci vyšel na webu časopisu Konstrukce.

Článek je ke stažení zde.

Samotnou prezentaci Rada Building z konference Ocelové Konstrukce 2021 naleznete ke stažení zde.

Děkujeme za pozvání a příležitost nadále přispívat k řešení celospolečenského problému rizikových konstrukcí a staveb.

Květen 20, 2021

Rozhovor pro časopis Konstrukce – náhlé kolapsy konstrukcí

Časopis Konstrukce publikoval ve svém nejnovějším tištěném vydání rozsáhlý rozhovor s Rada Building o náhlých kolapsech konstrukcí.
Dočtete se vše od historie, přes celospolečenský rozsah, až po řešení této problematiky.

Odkaz na online článek naleznete zde.

Časopis KONSTRUKCE je prestižním dvouměsíčníkem o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Publikuje ho KONSTRUKCE Media, společnost která také vydává časopisy All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení rizikových konstrukcí.

Spravujete nebo vlastníte objekt s rizikovými typy vazníků? Kontaktujte nás.

Duben 9, 2021

Článek časopis Stavebnictví duben 2021 (3/4)

Rada Building a časopis Stavebnictví publikovali ve spolupráci s pracovníky Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava třetí ze série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku se setkáte se souhrnem zkušeností ze stavebně-technických průzkumů a diagnostických prací.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo duben 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Březen 11, 2021

Článek časopis Stavebnictví březen 2021 (2/4)

Ve spolupráci s časopisem Stavebnictví publikovala firma Rada Building v pořadí již druhý ze článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. Tento článek se věnuje prvotním zásadám praktického řešení tj. kontrolní prohlídky a rizikové faktory.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo březen 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Únor 6, 2021

Článek časopis Stavebnictví leden – únor 2021 (1/4)

Společnost Rada Building publikovala ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Hejlem (ASK Projekt s.r.o.) v lednovém výdání časopise Stavebnictví článek "Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků ".

Je to první z připravované série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku jsou shrnuté informace o kolapsech dodatečně předpjatých železobetonových vazníků a jejich praktická identifikace.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo leden - únor 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.