All Posts in Články

Květen 20, 2021

Rozhovor pro časopis Konstrukce – náhlé kolapsy konstrukcí

Časopis Konstrukce publikoval ve svém nejnovějším tištěném vydání rozsáhlý rozhovor s Rada Building o náhlých kolapsech konstrukcí.
Dočtete se vše od historie, přes celospolečenský rozsah, až po řešení této problematiky.

Odkaz na online článek naleznete zde.

Časopis KONSTRUKCE je prestižním dvouměsíčníkem o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Publikuje ho KONSTRUKCE Media, společnost která také vydává časopisy All for power, Občanská výstavba, Vodohospodářské stavby a Silnice železnice.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení rizikových konstrukcí.

Spravujete nebo vlastníte objekt s rizikovými typy vazníků? Kontaktujte nás.

Duben 9, 2021

Článek časopis Stavebnictví duben 2021 (3/4)

Rada Building a časopis Stavebnictví publikovali ve spolupráci s pracovníky Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava třetí ze série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku se setkáte se souhrnem zkušeností ze stavebně-technických průzkumů a diagnostických prací.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo duben 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Březen 11, 2021

Článek časopis Stavebnictví březen 2021 (2/4)

Ve spolupráci s časopisem Stavebnictví publikovala firma Rada Building v pořadí již druhý ze článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. Tento článek se věnuje prvotním zásadám praktického řešení tj. kontrolní prohlídky a rizikové faktory.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo březen 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Únor 6, 2021

Článek časopis Stavebnictví leden – únor 2021 (1/4)

Společnost Rada Building publikovala ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Hejlem (ASK Projekt s.r.o.) v lednovém výdání časopise Stavebnictví článek "Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků ".

Je to první z připravované série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku jsou shrnuté informace o kolapsech dodatečně předpjatých železobetonových vazníků a jejich praktická identifikace.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo leden - únor 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Říjen 17, 2020

Článek Z+i – Proč padají předpínané příhradové vazníky

Společnost Rada Building se dlouhodobě zabývá problematikou havarijních stavů konstrukcí. Na toto téma publikoval Ing. Michal Drahorád (vedoucí aktivu Statika a člen Představenstva ČKAIT) pro Z+i v říjnu 2020 článek "Proč padají předpínané příhradové vazníky?"

Z+i pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.

Prosinec 8, 2018

Článek – Stavebnictvi3000.cz – komentář k tiskové konferenci ČKAIT 12/2018

Stavební portál Stavebnictvi3000.cz infomoval o tiskové konferenci ČKAIT ze dne 6. prosince 2018. Dovolujeme si vyzdvihnout výňatek z diskuze zasedajících představitelů odborné veřejnosti:

"V následující diskusi oba statici uvedli, že havárie vyvolané oslabenou či postupně se oslabující statikou nic předem nesignalizují, nedávají o sobě vědět a kolaps přichází jakoby z ničeho nic. „Když se pak něco stane,“ říká prof. Křístek, „ztratí se statický výpočet.“

Diskuse se rychle stočila také ke kvalitě práce. „Když se odbude návrh nebo provedení zateplení domu, většinou se nic neděje a často to odhalí i laik. Ovšem poruchy statiky, jako je třeba zmíněná koroze ocelových lan, jsou časovanou náloží, o níž nikdo neví, že existuje, natož kdy exploduje.

Jiný diskutující navrhl, aby byly uveřejňovány statické havárie mezi nejširší veřejností a vnikla povinnost je podrobit důkladnému zkoumání různými odbornými ústavy a znalci. Výsledkem by byla široce pojatá databáze havárií a opatření k jejich předcházení, podobně jako v letectví."

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.