Archives for Únor 2021

Únor 6, 2021

Článek časopis Stavebnictví leden – únor 2021 (1/4)

Společnost Rada Building publikovala ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Hejlem (ASK Projekt s.r.o.) v lednovém výdání časopise Stavebnictví článek "Dodatečně předpjaté konstrukce střešních vazníků ".

Je to první z připravované série článků týkající se problematiky rizikových dodatečně předpjatých vazníků. V tomto článku jsou shrnuté informace o kolapsech dodatečně předpjatých železobetonových vazníků a jejich praktická identifikace.

Stavebnictví je největším časopisem pro odbornou veřejnost vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na číslo leden - únor 2021.

Samotný článek ke stažení.

Rada Building poskytuje konzultační činnost, diagnostiku a komplexní realizaci zabezpečení těchto rizikových dodatečně předpjatých vazníků.

Vlastníte nebo jste se ve vaší činnosti narazili na objekt s tímto konkrétním typem dodatečně předpjatých vazníků? Kontaktujte nás.